FOTO: Nahlédnutí do letní přípravy žáků HC RT TORAX

FOTO: Nahlédnutí do letní přípravy žáků HC RT TORAX

Romana Opatová, 19.05.2022
Počátkem května stejně jako všechny ostatní kategorie zahájily také žákovské kategorie svou letní přípravu. Jako obvykle je primárně zaměřena na zdokonalení fyzické zdatnosti. Trenéři jednotlivých ročníků svým svěřencům připravují maximálně pestrý program nejen vybraným místem – sportovištěm, ale také především tréninkovou průpravou.

Vytrvalostní běh, fartlek (zjednodušeně „hra s rychlostí“), krátké tratě, překážky, posilování váhou vlastního těla a další cviky pomáhají k dosažení trenéry stanovených cílů. Samozřejmě vedle těchto čistě individuálně zaměřených cviků nechybí i kolektivní míčové hry a tréninkové jednotky na ledě, které ale během letní přípravy nejsou prioritní. Suchá příprava je nezbytným odrazovým můstkem pro co nejlepší vkročení do nové sezóny.

V červenci si následně všechny kategorie užijí měsíčních prázdnin. Od počátku srpna už vkročí do hlavní části sezóny. Některé ročníky tradičním letním soustředěním, jiní přímo už tzv. na ledě.

Ale zpět k současným tréninkům. Jaký tréninkový režim svým svěřencům naordinovali jednotliví trenéři se svými asistenty?

Miroslav Kusý (r. 2015 a mladší – mladší přípravka):
Na novou sezónu se děti kategorie mladší přípravky začaly připravovat od začátku května a schází se 2x týdně (hřiště, tělocvična). Naší snahou je, aby si děti vytvořily kladný vztah k pohybu, a proto probíhají tréninky většinou formou her (fotbal, házená, basketbal) nebo soutěží (štafety, …). Dále zařazujeme cviky na rozvoj motoriky a koordinace (gymnastika, míče).

Petr Rambousek (r. 2014 – mladší přípravka):
V kategorii 3. třídy trénujeme 3x týdně, z toho 1x na ledě – hra. Dále využíváme lesopark Myslivna, kde provádíme indiánský běh, slalom a výběhy do kopce. Poslední trénink v týdenním cyklu máme na školním hřišti ZŠ Dětská - hry, agilita, žebřík, překážky, sprinty a také kopaná.

Jan Dresler (r. 2013 – starší přípravka):
V kategorii 4. třídy budeme mít přípravu 8 týdnů, přičemž trénujeme 4x týdně. Dvakrát na ledě, kde rozvíjíme zejména techniku bruslení, dále pak práci s hokejkou a střelbu. Jeden trénink týdně máme trénink v lesoparku, který je zaměřený na běh. Jednou týdně dále na hřišti ZŠ Dětská, kde hrajeme hry, skáčeme přes švihadlo, využíváme atletický žebřík apod.

Miroslav Kusý (r. 2012 – starší přípravka):
Hráči 5. třídy začali s přípravou na novou sezónu 3. května. Tréninky probíhají 4x týdně (2x led, hřiště, tělocvična) a jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností, především na rychlost a obratnost, zlepšení technických dovedností (bruslení, práce s holí), kreativity a herního myšlení.

Petr Rambousek (r. 2011 – mladší žáci):
Letní neboli suchá příprava (9 týdnů) musí být pestrá a bohatá. My využíváme parádní podmínky v lesoparku Myslivna, tělocvičnu ve škole Dětská, školní hřiště Dětská a 1x týdně ledovou plochu RT TORAX. Chceme hlavně kluky připravit po fyzické stránce – vytrvalost a rychlost máme na každém tréninku, obratnost, koordinaci. Zaměřujeme se také hodně na herní stránku v podobě hokeje, kopané, basketbalu a házené.

Jiří Trembáč (r. 2010 – mladší žáci):
Naše přípravné období neboli letní příprava bude v délce 8 týdnů. 2x týdně jsme na ledové ploše, kde se věnujeme zejména zkvalitňování techniky bruslení, techniky hole a také hře. Mimo ledovou plochu využíváme přilehlé hřiště a tělocvičnu na ZŠ Dětská a také lesopark. Přípravné období je zaměřeno zejména na získání správných pohybových vzorů, rychlosti, síly, vytrvalosti a herní inteligence. Na těchto schopnostech a dovednostech pak budeme nadále pracovat v celé sezóně…

Květoslav Foltýn (r. 2009 – starší žáci): Kluci v letošní sezoně vstoupí do kategorie starších žáků, čemuž odpovídá i letní příprava – zařadili jsme více silových prvků, přidali tréninkové jednotky, ale jinak se příprava nijak neliší od těch předešlých. Základem je dobrá fyzická kondice, dosažená jakoukoliv formou. K tomu využíváme školní hřiště, tělocvičnu, les v okolí Myslivny a jednou až dvakrát týdně ledovou plochu na ZS Sareza.

Petr Trojan (r. 2008 – starší žáci):
Cílem dvouměsíčního makrocyklu přípravného období je vytváření všestranných základů sportovní výkonnosti prostřednictvím zásad sportovního tréninku. V tělocvičně, přírodě, posilovně, na hřišti i atletické dráze. A tím pádem v určité míře, ne zcela typické pro tuto část kondiční přípravy, převedení rozvíjených pohybových schopností do těch opravdu hokejových, na ledě samotném. Jednoduše řečeno vytvořit u hráčů takové tělesné předpoklady pro sportovní výkon, aby byly pokud možno pro všechny deváťáky na požadované úrovni.
Od samotného začátku tohoto velmi důležitého období v rámci ročního tréninkového cyklu má, ať už monotematický či diferencovaný rozvoj pohybových schopností, své zásady a neměnná pravidla v řazení sledu cvičení v jednotlivých tréninkových jednotkách. Objem tréninku jde ruku v ruce s intenzitou zatížení, posloupnost cvičení v tréninkových jednotkách rozvíjí speciální pohybové dovednosti, bez kterých se hokejista rozhodně neobejde. A v případě deváťáků to platí dvojnásobně.

Fotogalerie